Labor

Het Laboratorium

Levendige tandtechniek met een natuurlijke uitstraling

De tevredenheid van de patiënt staat voor u als tandarts bovenaan. Het groeiende patiëntenbewustzijn in betrekking tot hoogwaardige kwaliteit tandprotheses tegen een aantrekkelijke prijs zijn voor ons een normale vordering als ook onze stimulans. De Heisterkamp Zahntechnik biedt u tandtechniek op het hoogste niveau, competentie zoals vaktechnische- en ondernemers prestatie, continuïteit en betrouwbaarheid. Graag staat meester tandtechnicus Volker Heisterkamp u en uw patiënten voor advies en gesprekken voor individuele therapie aanbiedingen en eventuele alternatieven ter zijde.

  • Kwaliteit

    Kwaliteit

    Kwaliteit komt bij Heisterkamp Zahntechnik op de eerste plaats. Kwaliteit die we continu verbeteren op alle menselijke en technische niveaus en waarop wij onszelf meten en ook door onafhankelijke instituten laten certificeren. Op dit moment bereiden we ons voor op de certificering tot tandtechnicus met een holistische kennis in de moderne tandtechniek door de EADT (European Association of Dental Technology).


  • Competenties

    Competenties

    Onze kerncompetentie zijn de tandprotheses in functie, die alleen door enkele tandtechnische laboratoria in deze kwaliteit en in alle gebieden van de tandtechniek op deze wijze worden afgedekt. Als de patiënt bij tandprotheses praat over de kwaliteit, verwacht hij in de eerste plaats een lange levensduur tegen een goede en eerlijke prijs. Bij een revalidatie zonder tussenkomst van een individuele functie diagnose is deze lange levensduur onmogelijk te realiseren, vooral met de snelle technologische vooruitgang op het gebied van CAD / CAM, de Implantologie en de diverse digitalisering in de tandtechniek. We zijn hierin opgeleid om u als tandarts te ondersteunen in uw waarde en het gezamenlijk bedrijven van een actieve praktijk marketing.